REFERENCIE
Tridsať ročná prax v oblasti miezd a personalistiky

Vysoká odbornosť a profesionalita

Odborné poradenstvo v danej oblasti

Bezúhonnosť mojej osoby

Samozrejmá diskrétnosť a utajenie spracovávaných údajov
o klientoch a ich zamestnancoch