KONTAKT
Názov spoločnosti: GROSO-Soňa Gronová
Adresa: Jurkovičova 1
831 06 Bratislava
Tel. 02/207 00 101
Fax: 02/207 00 101
Mobil: 0905 340 850
E-mail: mzdy@chello.sk
Web: www.mzdy.sk