CENNÍK
Výška predmetnej zmluvnej odmeny

za jedného kmeňového pracovníka (pracuje na základe pracovnej zmluvy) za každý účtovný mesiac - 13 EUR

za pracovníka prijatého na „Dohodu“ za každý účtovný mesiac - 3 EUR

Bližšie informácie si vyžiadajte, prosím, na kontakt